Allt växer med ansvar

Tylömarks Entreprenad anlägger och sköter offentliga utemiljöer. En stor del i vårt framgångsrecept är att vi har en hög andel egen personal. Alla anställda vet hur viktigt det är att ge slutkunderna ett gott bemötande och att se dem som sina egentliga uppdragsgivare.

Som kund hos Tylömarks kommer du ha få kontaktpersoner. De har fullt fokus på dig och känner din verksamhet väl. Vårt mål är att kunna erbjuda branschens mest heltäckande kompetens, med känslan av det lilla företaget.

Närvaro och flexibilitet

Verksamheten är uppbyggd kring små platskontor (depåer). På så sätt kan vi alltid vara nära kunden och anpassa oss efter de aktuella behoven. För dig som kund blir detta bekvämt då du kan släppa mycket av ansvaret till oss.

Geografiskt är vi är långt ifrån några ”nollåttor”, även om det var i Stockholm allt började. Så länge vi kommer upp i tillräckligt stora volymer (inte minst inom grönyteskötsel) kan vi sätta upp filialer var som helst i vårt avlånga land. Så tveka inte att sätta oss på prov!

Är du lite mer privat?

Vårt systerbolag Tylömarks Trädgård sköter utemiljöer åt privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.