Anläggning

En stabil grund för framtiden

Redan i mitten av förra seklet började vi anlägga mark åt de stora bostads- och byggbolagen. Med tiden har vår kompetens både breddats och utvecklats inom bland annat murning, gjutning och svetsning.

Vi klarar det mesta inom anläggning – från idé och projektering till planering och utförande, eller de olika delarna var för sig. Att ha egen personal till och med på så specialiserade områden som fontäner och dammar, är unikt i vår bransch.

Ett steg längre

Vår långa erfarenhet av parkskötsel ger många fördelar. Som trädgårdsspecialister kan vi tidigt identifiera problem utifrån ett skötselperspektiv, så att en ny anläggning driftsmässigt blir så prisvärd som möjligt på lång sikt. Slutresultatet och kundens långsiktiga behov står alltid i fokus och vår ansvarskänsla sträcker sig automatiskt bortom just själva anläggningsjobbet.

Om en entreprenör endast bygger efter ritningen blir det ofta tokigt. Vanliga exempel är gångar blir för smala eller att för snabbväxande växter planteras framför fönster.

Du bestämmer självklart om du vill lyssna på våra råd – men vi slutar aldrig att ge dem!