Hård anläggning

Låt skaparglädjen ta fast form

hard-anlaggningNär vi använder begreppet ”hård anläggning” menar vi bland annat plattläggning, stensättning, schaktning, armering, gjutning och murning (av exempelvis trappor och murar) samt svetsning.

Vi är även verksamma inom dränering och VA, där vi sätter brunnar och ansluter till huvudledningar. Större projekt än så på VA-området ansvarar däremot våra kunder för.

Allt i ett för bästa resultat

All kompetens finns inom företaget och vi behöver alltså inte hyra in några ytterligare entreprenörer. Detta sparar tid och pengar för både oss och dig som kund – dels för att beslutsvägarna blir kortare och arbetet mer effektivt, dels för att de traditionella mellanleden med extra procentpåslag är borta.

Vår kompetens inom hård anläggning sträcker sig från lagning av ett enda trappsteg, till rivning och produktion av hela innergårdar med hårdgjorda ytor. Vi har till exempel både ritat och anlagt hela gårdar i stora bostadsområden.