Idé och projektering

Från ritning till resultat

ide-och-projekteringOavsett om du har allting klart för dig, eller om du behöver diskutera och planera, finns vi där som kreativt bollplank. Det räcker att du har en grundidé, så hjälper vi dig att förverkliga den.

I samarbete med dig kommer vi fram till hur er park eller grönyta ska gestaltas. Vi vet vilka träd och växter som passar i miljön. Hur vi smartast anlägger gångar och planteringar. Vi är kreativa och  samtidigt realistiska. Vi vill att din park ska vara fin även nästa år.