Mjuk anläggning

Jordnära kreativitet i det gröna

Med begreppet ”mjuk anläggning” avser vi anläggning av det gröna. Det kan handla om att lägga ut matjord eller gräs, plantera träd och växter … kort sagt; att skapa gröna miljöer.

Vi på Tylömarks har både växtkunskap och anläggningskunskap. Med egen personal och utrustning kan vi ta på oss att plantera allt från enstaka buskar till att anlägga hela parker. Vi kan både utgå från färdiga ritningar och utarbeta egna förslag.

Vi tänker alltid långsiktigt. Istället för att riva allting och plantera nytt, vilket är slöseri med både pengar och naturresurser, så omvandlar vi gärna ett område successivt genom skötsel. Vi beskär, flyttar växter, kompletteras där det behövs, tills vi har åstadkommit de förändringar ni är ute efter.