Gatu- och vägunderhåll

Hårt arbete som ger resultat

Många av våra underhållsuppdrag är rena gatu- eller vägentreprenader, där vårt ansvar är att hålla vägbanor, torg eller andra hårdgjorda ytor hela, rena och framkomliga – kort sagt i toppskick.

Generellt är det lättare för ett grönyteföretag att även bli ett vägskötselföretag, än för en vägentreprenör att bli trädgårdsspecialister. De flesta vägar går trots allt till ett grönområde, en arbetsplats eller ett hem. Vårt mål att ta användaren dit så säkert (och så trevligt) som möjligt. Särskilt praktiskt blir det förstås om vi får både vägentreprenaden och miljöerna runt omkring. Eftersom vi har egen personal inom bägge delar, slipper du som kund alla mellanled i form av underentreprenörer och kostnadspåslag.

Från a till ö

Vi utför allt från renhållning till brounderhåll. I vår vardag tömmer vi lika gärna papperskorgar på ett förortstorg, som att utföra sopning av kommunens vägar eller laga hål och gropar i asfalten.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss