Asfaltslagning

Vart tog vägen vägen?

asfaltslagningEn stor del av våra underhållsområden innehåller asfalterade ytor. Vi håller koll på vägnätet och utför permanenta lagningar av mindre skador.

Tillsyn är enormt viktigt för människors säkerhet – inte minst i trafikerade miljöer. Vårt åtagande inom asfaltlagning handlar mycket om att hålla koll. Utifrån tillsynen utarbetar vi ett åtgärdsprogram. Med det som grund lagar vi till exempel så kallade potthål och åtgärdar sättningar i vägbanan. Många åtgärder är således relativt småskaliga, men vi åtar oss även större uppdrag där vi nyanlägger större asfaltytor eller lägger ny topp.

När vi redan arbetar inom ramen för en underhållsentreprenad blir det effektivt att ta hand om allt löpande underhåll, även asfalten. Det förenklar både för oss själva och för dig som kund att ingen ytterligare entreprenör behöver kallas in.