Brounderhåll

Som en bro över mörka vatten

Ibland finns det broar på de vägar som ingår i vårt ansvarsområde. Och broar kräver lite extra omsorg och tillsyn, eftersom de tenderar att frysa snabbare på vintern.

En bro fryser mycket snabbare på vintern eftersom det inte finns någon markvärme. Det gör i sin tur att den kräver mer underhåll och tillsyn än många andra vägavsnitt. Både vintertid, med halkbekämpning – och inte minst återställningen efter saltningen. Vi ansvarar för detta om det ingår i den aktuella entreprenaden/vägområdet.

Det stora årliga jobbet för oss är då att spola och tvätta kantbalkarna, vilket normalt sker på våren. Vinterns saltningar kan annars fräta sönder betongen och orsaka skador. När vi anlitas för en vägentreprenad blir detta moment en naturlig del i underhållsplanen.

I övrigt utför vi ofta kontroll av koner, klippning av slänter samt tillsyn av slitbana, lager, valv, fogar med mera.