Renhållning

På väg mot ett renare samhälle

Städning av gator, promenadstråk och torg är viktigt för allas vår trivsel. Plocka skräp och tömma allmänna soptunnor behöver göras regelbundet. Tyvärr även klottersanering.

Tylömarks Entreprenad arbetar med renhållning av såväl parker som andra utemiljöer. Vi skiljer på gröna och svarta ytor – det senare, som vi pratar om här, är vägar, cykel- och gångvägar samt olika torgytor. Renhållning av gröna ytor kan du läsa mer om här.

Inom en vägentreprenad är det mycket viktigt att hålla körbanan fri från hinder och skräp, inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Rengöring och klotterborttagning

När vi rengör papperskorgar och skyltar använder vi speciellt anpassade och miljömärkta rengöringsmedel – både för naturens skull och för att skydda skyltens egna färger. Eftersom mycket av avfallet och smutsen är organisk, behövs heller inget starkare än organiska medel. Vid klotterborttagning kompletterar vi med högtryckstvätt.