Sopning

Allt i ett svep

Sand från halkbekämpning är bara en del av allt som samlas på vägar, gator och torg. Lika viktig är underhållssopningen, där löv, papper och annat skräp undanröjs. Sanden kan vi dessutom återvinna så att den kan komma till nytta igen – läs gärna mer om det här >>

Tack vare vårt depåsystem finns vi alltid i närheten och har maskinerna på plats, klara att rycka ut. Eftersom vi har samarbetspartners istället för underentreprenörer blir det heller inga procentpåslag. Alla mellanled är borta, vilket säkerställer ett prisvärt alternativ.

Sopar banan med skräpet

Uppdragens bredd varierar enormt – allt ifrån gatusopning med sopmaskin av hela stadsdelar, till manuell sopning med piassavakvast vid entréer. För sand- och lövupptag från gator har vi tillgång till både bogserande, självgående, borstande och sugande maskiner (kapacitet 2–4 m3). Vi uppdaterar oss ständigt på innovativa lösningar och jobbar oss framåt med den senaste tekniken. Samtidigt strävar vi efter att hitta de bästa logistiska lösningarna.

Ofta ingår våra uppdrag i helhetsentreprenader för kommuner. Alla vägar leder någonstans, och vårt mål att ta användarna dit så säkert och så trevligt som möjligt – oavsett om vi sopar, planterar eller asfalterar.