Återvinning av sopsand

Många sandkorn små

På Tylömarks tänker vi på miljön och vill värna om naturens resurser. Därför är vårt mål att den sand vi sopar upp efter vinterns halkbekämpning ska tvättas och återanvändas.

Själva tvättningen sker med vatten i ett slutet system, där endast polymer tillsätts. Sanden placeras i en slags container och åker ned på ett rullband som transporterar den igenom tvättsystemet. En magnet drar åt sig metallföremål, det som flyter rensas ut på annat håll och de stenar/föremål som är för stora för att kunna passera maskinen bildar en slaskhög.

Materialet som återstår passerar en högtryckstvätt och skakas på olika storlekar av nät för att sorteras i ytterligare fyra fraktioner, varav tre kan återvinnas. Föroreningarna följer med de minsta partiklarna (<0,2 mm) och vattnet ut i en särskild behållare där det sedimenteras. Vattnet transporteras därefter tillbaka ut i systemet medan slammet som innehåller alla föroreningar läggs på deponi.

Den minsta fraktionen återvinningsbart material är sand (0,2 – 4 mm). Om föroreningar trots allt skulle finnas kvar i någon tvättad fraktion är det här de skulle fastna, så för varje 100 ton tvättad sand tar man därför prover ur denna fraktion. Hittills har proverna visat att sanden håller sådan kvalitet att Ragnsells får använda den när de producerar jord för mestadels eget bruk.

Köps tillbaka och används igen

Ragnsells tvättanläggning är den enda i sitt slag i Sverige. Förutom sand från halkbekämpning kan jord och grusmaterial från andra verksamheter som t.ex. järnvägar tvättas här.

Sopsanden kan vi köpa tillbaka och återanvända nästa år, vilket känns bra för oss. Den sand som används för halkbekämpning är ju trots allt en naturresurs som från början har producerats i ett grustag. Istället för att lägga de tusentals ton sand som vi har lagt ut vid halkbekämpning på deponi, kan den alltså hjälpa oss med halkbekämpningen igen nästa år.