Gräsklippning

Grönytorna behöver också gå till frisören

grasklippningHar du tänkt på hur parker och andra grönytor skulle se ut om ingen såg till att klippa gräset? Lummigt och naturligt, förvisso, men kanske inte riktigt lika lockande för en picknick eller bollspel.

Vi klipper gräs på en klippbredd från 0,5–5,5 meter i ett svep och kan därför täcka in stora ytor på ett mycket prisvärt sätt. Det handlar ofta om parker, fotbollsplaner, sportanläggningar med mera. Men volym är inte allt, utan givetvis klipper vi även mindre prydnadsgräsytor. Ofta arbetar vi inom ramen för fastighets- eller parkentreprenader och andra större kontrakt, men du kan även anlita oss för rena gräsklippningsuppdrag ”per styck”.

Ett annat specialområde är ekologiska metoder för att vårda och bevara ängsmark. Där använder vi gamla traditionella metoder; slår med lie och kompletteringssår med växter som anpassas efter den befintliga floran och faunan.

Har du en annan entreprenör idag? Sätt oss på prov, så ska du få se att gräset verkligen är grönare på andra sidan!