Plantering

Jordnära insats för blomstrande tillväxt

Vi vill ha vackra planteringar året om, eller hur? Att kombinera växter på rätt sätt kräver kunskap och erfarenhet. Planering före plantering, kort sagt.

Våra kunniga medarbetare är gärna med redan på ritningsstadiet och planerar, så att ni väljer rätt växter och rätt placeringar av såväl träd, buskar som blommor. Att små plantor växer till sig med tiden är en av de aspekter vi måste ha med oss. Efter en stor plantering börjar i sinom tid gallringsprocessen för att hålla de olika arterna i schack.

Större planteringar ska ofta vara naturlika samtidigt som de fungerar som bullerskydd eller tar upp koldioxid från trafiken. Det ställer helt andra krav på planering och växtval än prydnadsplanteringar.

Ute och inne i det gröna

Många gånger handlar planteringar om kompletteringar eller relativt små anläggningar, exempelvis en rabatt i en park eller utsmyckning av rondeller.  Och även om vi för det mesta håller till ute i det fria, så behöver ju en trädgård inte nödvändigtvis vara belägen utomhus – vi  anlägger och sköter även inomhusplanteringar.