Plantering/Garantiskötsel

Växtvård som tål granskning

Vi har kapaciteten och kompetensen att anlägga riktigt stora planteringar med tillhörande garantiskötsel.

Vi gillar att jobba långsiktigt. Har vi anlagt en ny större plantering står vi gärna för garantiskötseln efter besiktningen. På så sätt kan vi alla känna oss trygga med att planteringen utvecklas enligt planen.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss