Träarbeten

Din språngbräda i tillvaron

Förutom underhåll av grönytor och vägar samt rena anläggningsuppdrag har vi en bred kompetens inom träarbeten och snickeri i anslutning till dessa områden. Bland annat ritar och konstruerar vi blomlådor, spaljéer, pergolor, trädäck och bänkar.

Vi bygger också bland annat bänkbord till dagis, informationstavlor i trä runt sjöar och kan utföra olika typer av detaljsnickerier. Vår kompetens inom trä sträcker sig från idé och projektering till utförande, och över hela skalan från minsta blomtunna till större träkonstruktioner.

Naturlekplatser och motorikbanor

En annan av våra specialiteter är lekplatser eller motorikbanor i naturmaterial med stockar, stubbar, trissor, repbroar med mera. En sådan bana är ett enkelt sätt att göra ett lekområde roligare och mer utmanande för barnen.

Samtidigt som natur sparas, smälter lekplatsen in i omgivningarna och blir ett äventyr för barnen, som utvecklar barnens motorik. Man kan samtidigt få in matematik med hjälp av siffror osv. Vi designar och kan också (om ni så önskar) konstruera och bygga lekplatsen eller motorikbanan. Vi har även kompetensen att kunna besiktiga lekplatser ur säkerhetssynpunkt.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss