Vinterunderhåll

Från A till B, oavsett årstid

Den gröna säsongen är bara en av strängarna på vår lyra. Många av våra kontrakt omfattar även underhållet under den kalla årstiden, till exempel snöröjning, halkbekämpning och isbanor. Givetvis kan du även anlita oss för enstaka uppdrag.

Snöröjning utför vi oftast inom ramen för en park-, grönyte-, väg- eller fastighetsentreprenad. Det är en stor fördel att anlita samma entreprenör på vintern som på sommaren, inte minst på gröna ytor. Med olika aktörer per säsong är risken stor att gröna ytor eller föremål körs sönder under snöröjningen, om man inte har koll på vad som finns under det vita täcket. Det som döljs i snö kommer upp i tö, helt enkelt … Därför ligger det i vårt intresse att ha en totalkännedom om området.

Snöa inte in på sommaren

Faktum är att en massa viktigt arbete kan utföras under vinterhalvåret, utöver snöröjning och sandning. Beskärning är ett av exemplen, liksom trädfällning, slyröjning, garagestädning och vindstömning.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss