Halkbekämpning

Recycling på cykelvägen

Precis som vid de flesta av våra uppdrag kan vi vara som allra mest effektiva när vi får helhetsansvaret för ett område. Den sand som sopades upp på våren kan till exempel återanvändas till vinterns sandning, om och om igen.

Tack vare vårt depåsystem finns vi alltid i närheten och har maskinerna på plats, klara att rycka ut. Eftersom vi har samarbetspartners istället för underentreprenörer blir det heller inga procentpåslag. Alla mellanled är borta, vilket säkerställer ett prisvärt alternativ.

Håll huvudet kallt

Från den 15 november–1 april är vår jourtelefon öppen dygnet runt. Vi har ett avtal med SMHI som ger oss snabba uppdateringar – bland annat radarövervakning på nederbörd och en kontinuerligt uppdaterad 24-timmarsprognos som visar nederbörd, temperatur, yttemperatur och daggpunkt.

Vi utför all form av halkbekämpning, från saltning av trafikleder till att sanda utanför en entré. Vi har även egen tillverkning av saltlake för att minska miljöpåverkan.

Återvinning av sand

Vårt samarbete med Ragnsells innebär att de tar emot vår uppsopade sand från vinterns halkbekämpning på sin anläggning och tvättar den ren från föroreningar och skräp. Vi kan sedan köpa tillbaks den rena sanden för en billig penning och blanda upp den med en del ny sand vilket minskar vår förbrukning av en naturresurs. Sandning hos oss blir helt enkelt både prisvärt och miljövänligt! Läs gärna mer om hur det går till här.

Vårt mål är att så säkert som möjligt ta slutkunden till sitt mål, oavsett årstid. Och ju bättre vi känner området, desto mer välavvägda och samordnade insatser kan vi göra. Att ha olika entreprenörer – en som sopar och en som halkbekämpar, till exempel – blir nästan alltid dyrare och mer omständligt.

När vi utför saltning, till exempel på broar som är särskilt utsatta för halka, spolar vi till exempel alltid kantbalkarna rena på våren för att undvika frätskador på betongen. Läs mer under Brounderhåll.

Ur en snöröjares dagbok

Här kan du läsa ett utdrag ur vår jourdagbok från extremvintern 2009/10.

Läs mer

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss