Snöröjning

Ett steg före vädret

Träden må ha tappat sina löv och plantorna sover under snön. Vårt ansvar för ett område går aldrig i ide – oavsett om det är en park eller en vägsträcka. Slutkunden ska alltid kunna ta sig från A till B, oavsett väderlek.

Inom ramen för en väg-, park-, grönyte- eller fastighetsentreprenad har vi en god totalkunskap om området, vilket ger konkurrensfördelar och hjälper oss att planera våra insatser optimalt. Det bästa upplägget är därför att vi får ansvar för ett område året runt. Då kan du som kund känna dig trygg med att vi alltid vet vad som finns under snön.

Håll huvudet kallt

Från den 15 november–1 april är vår jourtelefon öppen dygnet runt. Vi har ett avtal med SMHI som ger oss snabba uppdateringar – bland annat radarövervakning på nederbörd och en kontinuerligt uppdaterad 24-timmars prognos som visar nederbörd, temperatur, yttemperatur och daggpunkt.

De fasta ronderingarna gör vi enligt ett geografiskt schema som är utarbetat för att vara mest effektivt ur logistisk synpunkt, men naturligtvis anpassar vi oss till var läget är mest akut. Vi har god lokalkännedom och gör alltid en separat bedömning på varje distrikt. Förutom väderlek har det att göra med det aktuella trafikflödet – ju mer trafik det är, desto varmare är det i stan.

Från skyffel till slunga

Våra insatser inom snöröjning har en bred räckvidd – från det lilla till det stora. Vi kan lika gärna stå och skotta entrén till ett servicehem eller äldreboende där man måste komma fram med rollatorer, som att snöröja större trafikleder.

I takt med utvecklingen

Tack vare en väl anpassad maskinpark håller vi en hög sysselsättningsgrad på maskinerna. Förutom att det är ekonomiskt fördelaktigt kan vi även uppgradera maskinparken med täta intervall, så att vi kör med allt modernare katalysatorer och bättre bränsle – särskilt viktigt i innerstaden, där det redan finns mycket föroreningar i luften.

Ur en snöröjares dagbok

Här kan du läsa ett utdrag ur vår jourdagbok från extremvintern 2009/10.

Läs mer

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss