Spolning av isbanor

Bra glid är vårt kall

spolning-av-isbanorNär vi ansvarar för underhållet i en kommun innebär det ofta även att hålla de allmänna idrottsplatserna i gott skick. På vintern kan det till exempel handla om att spola och underhålla en isbana eller utomhusrink.

Man måste förstås ha lite tumme med Kung Bore när man spolar och underhåller isbanor. På en utomhusbana är det till syvende och sist yttertemperaturen som avgör om det blir någon is eller inte. Men så länge det är tillräckligt kallt ute, ser vi till att isen hålls slät och fin så att barn och vuxna kan åka och leka på den. Varken intensivt snöfall eller hockeyspelande ska sänka banans kvalitet.

Vi kan ansvara för banan under hela säsongen – såväl spolningen som kantfräsning, slipning och det löpande underhållet. Kunderna är ofta offentliga, men det kan även handla om till exempel privata skolor eller idrottsföreningar. Och vi utför lika gärna uppdragen per styck, som inom ett större avtal.

Ur en snöröjares dagbok

Här kan du läsa ett utdrag ur vår jourdagbok från extremvintern 2009/10.

Läs mer

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss