Vintertips

”Kan man tänka sig, vintern kom i år igen”

Det är en konst att fördela underhållspengarna optimalt över hela året. Vissa vintrar blir milda, andra desto strängare. Du måste dock utgå från det sistnämnda för att inte bli tagen på sängen.

Snö. Snö. Is. Och mera snö. Så var situationen för ett par vintrar sedan. Sedan fick vi ett par milda vintrar. Hur blir det i år? Det enda vi vet med säkerhet är att det varierar och att det måste finnas buffert att hantera vargavintrar. Annars finns risken att en nederbördsrik vinter slukar även den kommande vårens budget.

Skottning av tak

En het potatis i branschen är röjning av tak, detta efter flera tragiska tillbud och dödsolyckor. Som fastighetsägare har man idag hela ansvaret för hur ofta tak och istappar röjs. Givetvis kan man teckna avtal där entreprenören ska ha koll, men tyvärr är få förvaltare beredda att betala för detta.

På Tylömarks har vi gjort en del takskottningar och kan även lägga in det i ronderingen vid veckostädning. Men för att kunna ta på oss helhetsansvaret måste vi få åka ut varje dag. Istappar orsakas ofta av värmeläckage från tak eller fönster, och det kan gå snabbt. Inte minst i innerstaden med många vindsvåningar.

Fundera gärna igenom vilken ersättningsmodell som passar för underhållet av just din fastighet. Med timpris och löpande räkning betalar du bara för det du får gjort.

Utdrag ur Tylömarks jourdagbok vintern 2009/2010:

  • Total snömängd, första veckan: 59 cm
  • Snitt på arbetade timmar: 75 tim/v
  • Diesel samma vecka: 3100 liter
  • Sandningssand: 350 ton
  • Vägsalt: 150 ton

 

Ur en snöröjares dagbok

Här kan du läsa ett utdrag ur vår jourdagbok från extremvintern 2009/10.

Läs mer

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss